Naučite decu lakom računanju

Retko od kog deteta ćete čuti da mu je matematika omiljeni predmet. U nižim razredima obično je fizičko a u kasnijim.. škola ih ni ne interesuje već simpatije iz klupe pored.

Medjutim, možda bi naši najmladji i bili više zagrejani za matematiku kada bi joj prišli, umesto suvoparne, sa neke šaljive i jednostavnije strane.

Pogledajte kako jednostavne matematičke operacije možete izvesti, pa, još jednostavnije.

PRIMERI

Množenje sa 11

Množenje bilo kog dvocifrenog broja sa 11 vrlo je lako ako znate tajnu. Zamislite sledeći primer: 63 x 11.
Da biste to rešili, samo morate da saberete brojeve koji čine prvi broj (6 + 3 = 9), a zatim stavite 9 između 6 i 3. Evo našeg rešenja: 693.
Ako je zbir cifara dvocifren, algoritam se lagano menja. Uzmimo primer: 86 x 11. Uprkos činjenici da je 8 + 6 = 14, odgovor nije 8146! Kao i ranije, broj 4 se postavlja između brojeva 8 i 6, ali 1 se dodaje broju 8 da bi se dobio tačan odgovor 946.

Jedan dobar učitelj jednom je rekao: „Ako dete ne razume naizgled najjednostavnije matematičke koncepte, to ne znači da je glupo. Samo još nismo pronašli dovoljno jasno objašnjenje za njega!“

Množenje istih brojeva sa jedinicama

Pogledajte ovu tabelu ispod i sve će vam biti jasno.

Jednostavan način množenja sa 9

Da biste množili bilo koji broj od 1 do 9 sa 9, pogledajte ruke. Okrećite prst, što odgovara množenom broju (na primer, 9 × 6 - okrenite šesti prst), prebrojite prste do savijenog prsta, to će biti desetine (u slučaju 9x6 ima ih 5), a zatim prebrojite prste posle savijenog prsta, to će biti jedinice (u našem slučaju postoje 4 ) Odgovor je 54.

Da biste bolje zapamtili tablicu množenja sa 9, ovaj smešni obrazac lako se pamti. Kao što ste primetili, brojevi u prvoj koloni se povećavaju za 1, a u drugoj smanjuju za 1.

Pomnožite trocifrene brojeve sa jednocifrenim brojevima

Sve što treba da uradite je da razbijete veliki zadatak na nekoliko malih. Na primer: 340 x 7. Rastavljamo 340 na njihov zbir 300 i 40. Pomnožimo 300 sa 7 i 40 sa 7 odvojeno i zbrojimo dobijene brojeve: 2100 + 280 = 2380.

Deljenje sa 5

Deliti velike brojeve sa 5 vrlo je jednostavno. Potrebno je samo da pomnožite broj sa 2 i pomerite zarez. Na primer: 235 / 5. Pomnožite 235 sa 2 (235 x 2 = 470). Zarez pomerite za jedan znak levo: 47.0 ili samo 47.

Kompleksno množenje

Želite da naučite kako u glavi da pomnožite dva velika broja? Ako je jedan od njih paran, možete jednostavno preurediti brojeve kako biste lakše dobili odgovor:
32 x 125 = 16 x 250 = 8 x 500 = 4 x 1000 = 4000.

Pronađite procenat bilo kojeg broja

Da biste pronašli jednostavan procenat broja (na primer, 40% od 600), oba broja podelite sa 10 i rezultate pomnožite jedan sa drugim (4 x 60 = 240). Pa da! Vrlo jednostavno!

Čarolija broja 1.089

Uzmite bilo koji trocifren broj čije cifre idu u opadajućem redosledu (na primer, 932 ili 876). Sada ga napišite obrnutim redosledom i oduzmite ga od originalnog broja. Dobijeni broj sada saberite sa njegovim obrnutim redosledom.
Npr. uzmite broj 932: 932 - 239 = 693. Rezultat saberite sa njegovim obrnutim redosledom i dobićete magični broj 1089: 693 + 396 = 1089.

Ili broj 876: 876 - 678 = 198. Rezultat saberite sa njegovim obrnutim redosledom i dobićete opet 1089: 198 + 891 = 1089.

Nadamo se da ćete zahvaljujući našim primerima učenje matematike vašoj deci učiniti veselim i zanimljivim.

Mada, nije loše i mi stariji malo da se podsetimo. Ajmo brzo: 6x8? :)

LIKE LIKE LIKE -> Pratite nas na FACEBOOK-U!

Sviđa ti se? Podeli sa prijateljima!

KLIKNITE LIKE